Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
 
TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Chuông chùa mỗi sớm ngân nga
Thanh âm trầm lắng chén trà thoảng hương
Bốn mùa dầu dãi gió sương
Nghe lòng thanh thoát tình thương dạt dào.
Sân thiền sen nở nhiệm mầu
Không gian tĩnh lặng ngọt ngào thương yêu
Vẳng trong nắng sớm mưa chiều
Vơi bao phiền muộn gói nhiều nghĩa nhân.
Tiếng chuông bình dị trong ngần
Gột bao bụi bậm hồng trần trôi đi
Gieo trồng hạt giống từ bi
Giọt sương tịnh độ khắc ghi vào lòng.
Phồn hoa phố thị hư không
Diệu huyền nhẹ bước bềnh bồng chân mây
Thiện lành tâm nguyện phật đài
Tình cao hơn núi nghĩa dài hơn sông.
Chuông chùa vọng giữa mênh mông
Câu kinh lời kệ thoát vòng trầm luân
An nhiên giữa chốn bụi trần
Hồi chuông đảnh lễ phước lành hạnh nguyên.VVM.08.7.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .