Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MỘT CHÚT TÌNH LÃNG QUÊN

Cho ta ngủ đêm nầy
Hỡi trăng và hỡi gió
Đừng lay hoài tóc mai
Đừng len vào tiếng thở
Cho ta ngủ đêm nầy
Hồn ơi đừng nức nở !
Sầu đã đầy mấy khoang
Thuyền bơi hoài sóng vỗ
Tình đã nằm áo quan
Bỗng mơ hồ tiếng thở.
Hãy cho ta ngủ vùi
Những ngày rồi những tháng
Đêm đã tàn cuộc vui
Đèn còn ngơ ngẩn sáng
Ly cốc nào ngậm ngùi
Hơi men vừa chếnh choáng.
Hãy để ta một mình
Trong hồn ta mông mênh
Buổi mai nào thức dậy
Tìm hoài trong chiếu chăn
Tìm hoài trong tóc rối
Một chút tình lãng quên.VVM.08.7.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .