Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
ĐI TRONG CHIỀU

Beyond Good and Evil (Nietzsche 1844-1900)


một màu xám đặc
bốn hướng bao la
không một bóng hình
chẳng thấy chi mô
chỉ nghe gió thở
biết mà mần chi
đất trời vô dự
tôi . bước vào cõi lặng
tịch dương vô cùng đẹp
chỉ thấy cảnh điêu tàn
thương cho một kiếp làm người
nhìn sông núi mà nặng u tình
thử hỏi hồn ta là đá lạnh ?
ở chốn phong trần bạc như vôi.

VÔ DANH HỮU DANH

chẳng còn lại chi
vô danh
có tên mà không tên
rơi theo từng giọt nước
hữu danh
có đó không có đó
môt đời chẳng ai hay
ngoài kia
sương khói bay . ô hay !

‘nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng’*
sống
để dạ
chết
mang theo
chẳng còn lại chi .

* Thơ: Nguyễn Du (1765-1820)

THẬT GIẢ

có khi thật mà giả
có khi giả mà thật
cuộc đời là thế đấy chẳng lạ chi
khi thương trái ấu cũng tròn
khi ghét trái bòn hòn cũng méo
đời nhuộm trắng bao lần mà trong vẫn còn đen
bởi . bên này dãy pi-rê-nê * là sự thật
bên kia dãy pi-rê-nê là giả dối . em biết không ?
xin nhận nơi đây lời ai óa trăm năm giữa dòng sông dịch
để được tắm hai lần trong đời của một nguời không phải là ta
vì cuộc đời đầy hư thực giữa phá trừ ngã . pháp . tướng chấp
để có một ngày mai không còn nghe ‘tất suất bi thu’**
sự thật trắng trợn
giả dối mù khơi
em . nghe gì không ? chiêng trống rền vang hồn sống dậy
bên kia sự thật và giả dối ./.

* Pyrenees là dãy núi biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha
** ‘Tiếng dế khóc trong mùa thu nghe ai óan vô cùng’
(ca. ab. yyc. 16/6/2024 . Ngày lễ cha/father’s day)VVM.08.7.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .