Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


HELLO JULY

Beginning the new month with massive fireworks
In America full off cheers and joy
July 4 th is independence day
The great country support for freedom in the world
July coming so charming
How happy swim in the emerald ocean
Cosmos flowers blooming in garden
Beautiful for us and passionate of butteflies
In this present moment of July
Enjoy our life and grateful of life
Countless July in the past gone no needed care
July in the future not yet let time flies as fairy tales
July in the middle of Summer
Weather so hot but less than hot of body my lover
How to describe sexy of her
Because I am a amatuer
July coming and passing too fats
We are line in between of comfort and hard
Time no wait and we never pause
Forming and evaporating as soon as possible
In the present moment
Just a sec but forever
On July and on all months
Happy life and enjoy our life
July attendance without purpose of us
In human form we have a warm heart
Love July, love all of thing we feel
July of life, July on the time fly

HỒ NGHI

Thướt tha mặc áo hạ vàng
Thương em từ tận nguyệt tàn sương sa
Đêm trường hỷ hội quần ma
Phút giao hoan ấy cũng là trăm năm
Thiên thanh bạch nhật bặt tăm
Đăng đàn đom đóm xăm xăm tìm về
Lời lời thánh thót ngâm thơ
Hàng hàng văn tự bút đề lân tinh
Cho hay rằng giống đa tình
Nát thân cây cỏ tượng hình hiển hoa
Tàn đêm cao khúc xướng ca
Cung đàn dìu dặt đến là tương tri
Ngại ngùng chi với hồ nghi
Trong ngoài cảnh giới sá gì hỡi em
Bóng trăng đẫm cả áo xiêm
Cởi ra trinh bạch từng đêm tình trường

Ất Lăng thành, 0524

LIỀU CHƠI TẤT

Đỏ rừng rực nước non này bốc lửa
Thiêu rụi luôn tiếng dế gáy ban trưa
Đốt sạch sẽ những di sản xa xưa
Người sợ sệt cả hạt mưa giọt nắng
Đời tối đen ngậm hờn căm cay đắng
Những hình nhân sờ soạng dưới sương trăng
Ngậm miệng lại môi mím cắn chặt răng
Nhìn cái chết lời trối trăng chẳng dám
Người đối người như điệp viên mật thám
Tàn hại nhau điên đảo máu mà làm
Dùng xảo ngôn mị ngữ để nói xàm
Cơn cuồng sát mịt mờ tâm man rợ
Mặt trời rụng ánh sáng vàng tan vỡ
Từng đoàn người lạc hướng bước bơ vơ
Mặt đỏ lừ ánh mắt dại ngu ngơ
Giương biểu ngữ giăng cờ giơ khẩu hiệu
Chữ đại đồng đánh đổi bằng trăm triệu
Sằng sặc cười nào có đáng bao nhiêu
Ma vương bảo chưa xuất hết mọi chiêu
Giết cả tỷ ta cũng liều chơi tất


Ất Lăng thành, 0523VVM.08.7.2024.