Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             

 
SAIGÒN THÁNG SÁU MƯA TRƯA

Đang nắng trời đổ cơn mưa
Làm em ướt áo giữa trưa Saigon
Hoa văn màu lá mạ non
Ẩn trên da thịt tươi dòn đường cong
Bảy mươi lòng thấy đọng lòng
Bước em trang nhã ướt mong đường dài
Mưa bay hạt nắng trên vai
Mưa bay đọng giọt tóc mai trữ tình
Phố đông như chợt lặng thinh
Em đi như thể vô tình không hay
Qua đường trời dứt mưa bay
Bến Thành vỡ nắng giữa ngày lạc nhau
Mỉm cười thấm vị ngọt nhào
Cũng mưa cũng nắng thuở nào Bonard
Cũng em ướt áo hoa cà
Cũng tôi theo gót biết nhà đón đưa
Bây giờ giữa phố mưa trưa
Thương sao ngày cũ nắng mưa Saigon.VVM.15.6.2024-NVA