Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


ONE DAY

I want get out of the world as soon as possible
Because hopelessness in people
Mankind and nature’s lives are all the same
Bigger swallows the smaller
Justice in the hands of the strongest
You are the king if you win
You are slaves if you lose
It is the permanent game of life
I will not be reborn in human form
The body is the eternal prison
With a jailed soul in everlasting bondage
I love how becoming the white clouds are above sky
How happy water bubbles are across the vast oceans
Fresh drops on the top of mountains
Just thinking about that makes me feel stunned
Exhausted in human society
I am feeling bored with quarrels of people
Most judging and lack of empathy
I am feeling difficult because I have a soft heart
Easy to sway
How terrible it is to live in the mold of social prejudices
Hatred over and loveless
One hundred years of life is the journey forming and evaporating
This time alive is mean works hard for maintenance
Alive is mean accept anything unexpected
Just talk the true this is not negative
I want to be absolutely free
Into air blows cloud
Into freshness flows water
Singing in the sunrise whispering in the sunset
Into the sunlight day time moonlight night time
Sparkles like stars in the dark sky

Georgia, 0624

TẬN TÂM CAN

Dáng lồng lộng trong tâm sâu đậm quá
Trí huệ thầy như biển cả bao la
Uy đức cao sừng sững tựa sơn hà
Lòng đại bi biết là vô cùng tận
Giữ giềng mối nước non thời lỡ vận
Đời thịnh suy thế sự cứ xoay vần
Buổi pháp nạn vẫn tinh tấn, chuyên cần
Thầy trụ vững dụng tấm thân hành hoạt
Tâm tưởng tôi vang vọng lời độc thoại
Văn huyết thư kêu gọi hậu tăng sinh
Giữ lấy mình tu học vượt vô minh
Nhiếp hộ chúng cùng kệ kinh miên mật
Đấng đại sĩ trọn cuộc đời phụng Phật
Thân giáo thầy là sự thật hiển nhiên
Bút mực nào tả được hạnh vô biên
Tận tâm can bậc thiện hiền Nguyên Chứng
Từ Vạn Tượng thầy lại về nước Việt
Diệu duyên cơ đâu dễ biết cho thông
Để sau này tứ chúng ngưỡng mộ trông
Chống gậy trúc phục hưng dòng Phật sử
Nhân cách thầy làm lay lòng lữ thứ
Đời kính tôn bậc quân tử thanh cao
Người muôn nhà quy hướng một vì sao
Mặc cố quận đã thoái trào hư hoại
Sống phạm hạnh chí trùng hưng dõng lược
Giới đức hương bay ngược gió mười phương
Tuệ quang minh lấy giáo pháp soi đường
Sĩ vô úy ung dung thường tự tại
Thầy độc hành không nề hà quản ngại
Hình án treo dông bão những đêm dài
Tấm thân gầy dựng lập lấy ngày mai
Dòng Phật Việt với tương lai non nước.

Ất Lăng thành, 0624

TẬN CẢ CHỮ TÌNH

Thươgn em bất luận mối giềng
Chẻ chia luật lệ với truyền thống xưa
Thị phi, đơm đặt không vừa
Mặc cho tất cả tình chưa hề tàn
Thương em sớm đỏ chiều vàng
Nắng mưa chẳng ngại thế gian lạ gì
Năm cùng tháng tận không suy
Miệng đời mắm muối làm chi được mình
Thươgn em tận cả chữ tình
Kiếp nào lai vãng như hình nguyên sơ
Có bao giờ tận cơn mơ …

Ất Lăng thành, 0224

TÔI LÀM THƠ THEO TRÀO LƯU

Khi tôi làm thơ khô cảm xúc
Những ký tự bò ngoằn nghèo trên giấy vô tri
Hình ảnh cũ kỹ
Ngôn từ ước lệ
Nội dung khuôn sáo vu vơ
Thơ bí lối
Bèn biến thể con chữ làm màu
Viết linh tinh ngã nghiêng ta nhỏ
Cố tình bí hiểm đánh đố
Hoặc ra vẻ cao siêu
Tôi mượn những thuật ngữ triết học Tây phương
Phô phang cường điệu
Thơ đâu cần phải hiểu
Miễn sao khác lạ với đời
Thơ sáng tạo con đường riêng với hình thức cực kỳ độc lạ
Thiên hạ tá hỏa sảng thần
Thơ siêu tưởng thơ tân hiện đại Thơ
Thơ đọc lên hoang man mới văn minh
Rượu nhạt đựng trong bình kiểu cách
Thơ biến thể thật hách càng sang
Như cô thợ cấy mặc váy mang giày cao gót
Mặt bôi son chân chửa sạch phèn
Ép ngôn từ vặn vẹo câu chữ làm duyên
Không cần biết đúng sai hay ngô nghê vô nghĩa
Những thuật ngữ và định nghĩa thơ Tây phương
Là kim chỉ nam cho đường thơ bay
Tôi làm thơ cách tân
Thơ lai văn liên tu bất tận
Đọc hụt hơi
Thơ hậu hiện đại để lưu đời hậu thế
Tôi làm thơ không cần chi rung cảm
Như người máy và trí thông minh nhân tạo
Thơ phải theo kịp thời đại kỹ thuật số
Những trường phái thơ dù chẳng chút thơ
Mặc kệ
Thơ tôi theo trào lưu đệ nhất

Ất Lăng thành, 0624VVM.14.6.2024.