Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
CHIỀU TRÊN NGÃ BA SÔNG

Thấy chiều rơi, chiều rơi
Trên vàm sông lộng gió
Nắng trốn tìm đâu đó
Sau vòm lá lẻ loi
Chiều còn tôi với tôi
Bên vàm sông nước lớn
Chở gì trên bọt sóng
Mà sông đầy lại vơi ?
Từ thuở ấu thơ tôi
Đã có sông làm bạn
Bãi bờ sâu hay cạn
Bùn lấm dấu chân đời…
Bóng chiều rơi trên sông
Ngày tôi chiều đã muộn
Lòng tôi chiều nhạt nắng
Theo lối về quán không
Chiều rơi trên vàm sông
Nước xuôi về mấy ngã
Những bến bờ xa lạ
Chiều rơi … chiều mênh mông

CÓ AI NGỒI VỚI TÔI KHÔNG ?

Có ai ngồi với tôi không ?
Chia nhau giọt đắng giữa mông mênh ngày
Không chừng buồn cũng chia hai
Ngày lên ngõ phố vừa đầy gió đông
Có ai ngồi với tôi không ?
Biết đâu chia được nỗi lòng quạnh hiu
Khuấy từng giọt nắng tan theo
Tôi cùng với bóng liêu xiêu dáng ngồi
Còn có ai ngồi với tôi ?
Để nghe nắng ấm hong đời chút vui !VVM.14.6.2024.