Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

 
BÊN ĐƯỜNG CÁI QUAN

(Cảm tác từ bài Hỡi Anh Đi Đường Cái Quan của GS Thái Công Tụng)


Anh ơi nghỉ bước bên Đường
Cái Quan, thắm mệt dặm trường em lo !
Xuyên đèo , qua suối quanh co
Đồng bằng trù phú mở cho anh nhìn

Đập Bái Thượng, nước mương kinh
Ngược sông Chu, Mã là lên đất Lào
Nghệ An, sông Cả đây vào
Nguyễn Du vọng tộc lúc nào hết quan ?

Nhật Lệ tên khác Đại Giang
Quanh năm khách đến tham quan Lũy Thầy
Hiền Lương, Bến Hải là đây
Trách ai, ai nở tâm bày chia phôi

Thừa Thiên Lăng Tẩm, truyền ngôi
Hương Cần quê mẹ chẳng thôi nhớ về
Để em ru ngủ anh nghe
Trữ tình ca Huế như me thuở nào
Nêm cá bống thệ ngọt ngào
Cho anh đở nhớ năm nào mẹ kho…

Quảng Nam đà tới Faifoo
Tề Phi Ngũ Phụng anh lo mau về
Tìm lại phố cũ hương quê
Thu Bồn, Cửa Đại mãi mê tắm Hè
Nhớ vùng núi thẳm Đèo Le
Tản cư Ba Mẹ anh e chẳng còn
Nhớ vùng Đà Nẵng Chợ Cồn
Ba anh Hè dạy Tây ngôn mỗi chiều
Nam Ô nước mắm thật nhiều

Hương thơm đặc sản đã chiều khẩu anh
Ba Tơ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành
Trà Bồng ,Trà Khúc mình giành ăn don
Mạch nha, đường phổi, kẹo ngon
Là dân Quảng Ngãi em còn đôi co !

Phù Cát, Bình Định, Bồng Sơn
Ba anh tốt nghiệp Qui Nhơn cấp bằng
Dừa Tam Quan, nón Gò Găng
Em tuy thân gái cũng năng võ, quờn
Tây Sơn hào kiệt đền ơn
Nam thanh nữ tú ai hơn chốn này

Đập Đồng Cam ruộng anh cày
Phì nhiêu luá tốt chất đầy bồ em
Tuy Hòa là phố Phú Yên
Chóp Chài, chuẩn úy chả quên lưu đồn…

Hiền hòa Đại Lãnh gió trong
Phú Ân, Vạn Giã em mong anh cùng

Này thơm, này mía cả vùng
Mong anh có dịp chơi cùng Nha Trang
Người đâu lai Huế dịu dàng
Ninh Hoà, mũi Pa Da Ran nhịp nhàng

Vào vùng khô hạn Phan Rang
Đừng lo, đã có đập ĐaNhim rồi
Cà Giang đất nóng bốc hơi
Cát màu trắng đục nhớ thời Canh Nông

Đẹp thay Phú Quí mặn nồng
Muối tinh Cà Ná cho hồng mắm, khô
Thính mòi Phan Thiết thơm tho
Cứ mong ra đến “Quảng Nôm” vẫn còn

Chừng nào muốn vợ, kiếm con
Cứ đi nhìn khắp nước non trùng trùng
Cho anh chọn hết miền Trung
Nơi nào anh chịu, em chung mối tìnhVVM.14.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .