Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Vũ Đăng Đính


 
CHIỀU GIÃ BIỆT

Tay ấm gió qua cầu
Em buồn chi, mưa bay
Thôi về nhìn lá rụng
Phố nhỏ buồn ai hay ?

Hôm qua ai đưa em
Mai xa rồi, giã biệt
Phượng đỏ nhưng em buồn
Nữa năm rồi ai biết ?

Phượng đỏ đầu kia sông
Mây trôi chi lạ lùng
Ra phố chiều từ giã
Phượng đỏ thắm cả lòng

Huế , ngày tháng cũ

HỘI TRÙNG

Theo em về nước non này
Ngàn thu rớt hột cho ngày ngậm bông
Một rừng xuân chết trong lòng
Cổ sơ huyền thoại môi hồng nở hoa
Vỗ về bờ cỏ mưa sa
Khe nguồn lai láng nước ra sông mừng .

Vạn giả, ngày tháng cũ .VVM.14.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .