Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

ĐỘC THOẠI CÙNG SÀIGON

-Dân Saigon chính cống
nên thương lắm mỗi độ tháng tư về
Người trong cuộc
hai bên
đã đầu thai kiếp khác
Sót lại chăng
dăm ông chờ xuống lỗ
Nghe tiếng ve kêu
buồn khô nước mắt …

-Chiếc phi cơ di tản
hạ xuống đường băng (TSN)
Càng bánh mở ra
Xác người đổ vật …

-Saigon phút lâm chung
Con sâu cái kiến nhốn nháo
giờ tận thế cận kề
véo thịt da tê cứng !

-49 năm rồi (1975-2024)
Còn nghe trống ngực
Độc thoại Saigon
chút gì để nhớ
cũng đành thôi
cắn răng cho qua kiếp nạn

-Chào bình minh
Thương lắm Saigon
những ngày thống khổ
úp mặt vào trang Sử - lem lấm hạt lệ già !

(Tp Thủ Đức,4/4/2024)VVM.05.4.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .