Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


Aphrodite, Goddess Of Love and Beauty

KHOẢN KHẮT

                                                  chia sẻ cùng Từ Vũ


Chín mươi năm, khoảnh khắc
Trong thiên kỷ đất trời
Chín mươi năm ta mất
Bốn phần năm cuộc đời

Giằng co giữa hư thực
Thách thức với số phần
Ngẫng mặt ta đi tới
Đôi khi lòng phân vân

Không còn màng cái có
Ý chẳng mộng cái không
Vui chơi cùng bằng hữu
Với em ta ấm lòng

Từng chữ thơ hạt rượu
Rơi thánh thót vào hồn
Sợi khói mờ doc tẩu
Vây bọc nỗi cô đơn

Đêm đêm trời lộng gió
Ai gọi ai đại ngàn
Ru hoài ta giấc ngủ
Từ Xuân tới Đông sang

Em tượng thời thiên cổ
Xiêm y một vầng trăng
Thơ ta mềm giải lụa
Đón em về hoa đăng

Say thơ, em và  rượu
Chín mươi năm vèo qua
Hồn ta mùa nước lũ
Bờ vỡ từ xa nhàVVM.08.3.2024-NVA