Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


tranh Bùi Ngọc Tự

 
MÙA XUÂN XANH

mùa xuân về      
xanh cây cỏ

                khu vườn nhỏ
                    bướm vàng bay 

nắng đầu ngày    
vương mái tóc       

                cành trổ lộc
                    đọng hạt sương

 hoa tỏa hương
 khoe muôn sắc       

                tranh thủy mặc     
                    em bước ra

 tiếng chim ca
 trên cành gió

                ai Hạng Võ
                    mơ Ngu Cơ 

tình như thơ
lên tiếng gọi  VVM.21.02.2024-NVA