Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

HOA CẢI VEN SÔNG

Có những mùa hoa cải
Nở vàng ở ven sông 
Ngỡ qua thì con gái
Còn lại hoa cải ngồng.

Khi tàn mỗi cánh bông 
Gió heo may se lạnh
Chờ ngày hoa nắng ấm 
Trải hai bờ bến sông.

Hoa nở vàng cánh đồng 
Người xa chưa trở lại 
Ven sông dường hoang hoải
Se sắt ngọn gió đông.

Những đóa hoa cải ngồng 
Cánh lơ thơ hiu hắt
Tuy trông xa tầm mắt 
Mùa nở vàng ven sông.

Diên Khánh-10-11-2023VVM.15.11.2023