Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh DevianArt


SẼ KHÔNG CÒN

[đời như một khúc nhạc buồn
Phạm Cao Hoàng


váng nước lạnh chân trần
tôi đi bằng thiên quyển
vạn nan tuổi lần khân
một khúc buồn như truyện

thật không nơi hướng người
mây trôi về bất định
những rong bèo khôn nguôi
bói vật vờ hoa tím

nương tiếng hát vai quàng
chim nhã thuyên tràng hạt
trong chớp sáng điêu tàn
tóc. và môi. và mắt

vẽ đường bay nhung êm
sao gai cành vẫn mọn
đá tạc. cho sấm rền
trút xanh vườn thất tán

quyển. khép lại nghi chương
chiều khua kinh vị mặn
ru bạc tôi chán chường
không mềm lòng cay đắng

9/10/11



VVM.12.11.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .