Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
TẠ ƠN

Dù có một lần tôi đến đây
Được vui ngày Thanksgiving tràn đầy
Cảm ơn người dẫn đường khai phá
Giữa hành trình sóng biển bao vây

Cảm ơn đời những gì đang có
Chở che tôi vào những ngày đầu
Cảm ơn người tấm lòng cao cả
Cảm ơn người kéo lại bên nhau

Cảm ơn trời một miền đất hứa
Rượu vang lên tiếng la hò reo
Con Gà Tây rất đầy ý nghĩa
Nỗi vui mừng bạn bè xôn xao

Xin tạ ơn Thanksgiving Day
Đã cho tôi những gì mơ ước 
Hạnh phúc nào bằng như hôm nay
Tạ ơn người xin tạ ơn người .VVM.10.11.2023-NVA