Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             BẠN GIÀ SAU CUỘC ĐỔI ĐỜI

            mười ba năm sống với quê
vui trong cái khó, đam mê cái tình 
bạn xưa vẫn bạn của mình
tiên ông bị đọa nẩy sinh chán đời

gặp nhau đấu chuyện biển trời
“triết gia thời cuộc” luận lời chua cay
tuổi già rượu ít cũng say
Số quân không nhớ, số giày cũng quên

bạn văn đi Mỹ mấy tên
điểm danh vanh vách chẳng quên ông nào
tác phẩm in ấn ra sao
điện thư biết rõ. cấm trao gởi về

văn chương thắc cổ ông chê
chữ nghĩa bồi bút: thơ khê, văn nhàm
bạn già ta ngựa bất kham
một lòng kiên định không làm văn nô

buồn tình trào luận hư vô
sắc không, bào ảnh biết mô mà lần
nhưng đời là thực là chân
bạn ta cũng phải trần thân gạo, tiền

Linh Đông thôn, 11/2013
ảnh : Trần Thiện hiệp.  (Nguyễn Thụy Long*,  Họa sĩ Phạm Cung*, Trần Tuấn Kiêt* đã lần lượt qua đời tại Saigon)VVM.28.10.2023