Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CÓ THỂ …

Có thể vài năm… không biết cha sẽ đi về phương nào
Chim vẫn vỗ cánh bay trên sông, mây nước vẫn xanh
Ôi các con, các cháu tôi, mới lớn khôn xinh đẹp xiết bao
Lúc ấy, nào ai biết cha đã ở nơi nào…

Không có cánh bay lên như chim,
                                        mà nói thật là người không khôn ngoan
Cha rất không khôn ngoan, nhưng không sao khác được
Cha mong đến đời cháu của các con con,
                                        cái Thật sẽ lên ngôi
Không còn ai cần cánh bay lên trời…

Thành công bất cứ lĩnh vực nào,
                                     con sẽ có nhiều kẻ thù thật, lắm bạn thân giả
Dù đứng trong bóng cây, con không bẻ cành, cũng không ngắt lá
Đời là thế, cứ kiên nhẫn đi lên, để lại một tấm lòng
Tin ở sức mình, nhất định sẽ thành công

Cha đã mơ hồ nghe, thăm thẳm tiếng buồn của muôn dặm mùa thu
Xa tít trên cao, tiếng những ngôi sao long lanh gọi mời…
Chìa khóa nhà, cha để đây, trang thơ 60 năm, cha để đó
Có thể… con đến nơi, cha đã bay rồi…VVM.09.9.2023