Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      CHỈ THƯƠNG SỢI CHỈ

về thăm nhánh cỏ bên đường
thuở chân em dẫm vô thường mà say
nhành hoa trên áo lung lay
chỉ thương sợi chỉ còn gây hương nồng

anh về tắm lại dòng sông
tìm cây vông nở mùa bông bên bờ
phải rồi con nước chiều mơ
soi lên dòng tóc ngu ngơ thuở nào

soi lên đôi má rì rào
làm say giấc mộng ba đào của anh
những ngày cơm cá hôi tanh
em ra ngó phía trời xanh hứng đầy

một vùng sương trắng rây rây
trên môi em dính dấu tay anh chùi
nghe mùi tóc gội bay lui
lại thơm hương rạ ngọt bùi giữa sân

anh cầm chổi quét phù vân
thấy em mới đã đã ngân đâu rồi
xin làm gió thổi lại đôi
kiếp sau nhé - kiếp này thôi -  ai chờ.

19.5.2023VVM.09.9.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .