Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             NGUYỆN

Ngày đi mất phía nào không rõ
Tháng hết dần cho đến trống không
Nghiệp thiện ác lù lù ở đó
Đeo theo ta dẫu chẳng chờ mong
Bảy hai năm vèo như gió thổi
Bơi tròn trong sinh tử vô minh
Tuổi đã cạn, ngày khô như ngói
Chẳng duyên lành để được tái sinh
Thôi buông bỏ quay về thiền tịnh
Cầu vãng sanh dưới bóng Phật Đà
Giữa cõi trần tâm thân bớt bịnh
Nguyện một lòng theo Phật Thích Ca

NGHỆ THUẬT NGƯỜI THẦY

Dạy con ngựa bất kham
Giam đói ngựa!
Dạy con người bất nhân
Giam đói người!
Bằng tình thương yêu của người cha
Và, roi vọt
Bằng trái tim người mẹ đối với con duy nhất
Nuôi dưỡng anh bất thiện

Đừng khen phụ nữ trước mặt
Đừng khhen đàn ông sau lưng
Đừng khen không thật
Người được khen sẽ chết vì lời khenVVM.08.9.2023