Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


WITHOUT EXPECT

I am struggling in the precepts
So stupid when forcing myself in the wrong place
I try to do things that are higher than my skills
Most of what I did is so useless
I am going wrong way, that is why I can’t reach success
In the twilight, my life is so meaningless
Awakening but too late to change
I naked party, I dance
Goddesses and Hades all are the good friends
In the nightmare I search to Fairyland
They are yelling but immediately accepted
The craziest man of humankind
I don’t know this way; where am I headed to?
It is impossible to see the destination
But I absolutely know this is not my way
My life existence is unfixable
I go with it without expectations
Just simplicity is the result
I reap what I sow since the path

Georgia, 0823

GHI TIẾNG XẤU VÀO SỬ XANH

Mặt trời lên tưởng rằng đêm đã hết
Có ai ngờ lại thần chết hiện thân
Đời lầm than khổ lụy đến người dân
Đầy máu lử những oán, ân chồng chất

Nhà cửa tan và ruộng vườn cướp mất
Hình ngục đen án đỏ rất bạo tàn
Đám công sai với quan lại làm càn
Đem xương máu dựng ngai vàng hiện đại

Nói sao hết những ăn phàm phá hại
Sống hôm nay chẳng biết đến ngày mai
Những biệt phủ bịt nghịt lối tương lai
Nghiện cướp bóc chẳng một ai thức tỉnh

Một bầy sâu từ từ quan quyền đến lính
Ngồi trên đầu đè cổ lũ cùng đinh
Ăn ngập họng mồn khoác lác linh tinh
Thờ chủ nghĩa đầy vô minh hoang tưởng

Mặt trời hồng tràn khí âm vất vưởng
Ngàn muôn người lầm lạc mất quê hương
Bút mực nào tả nổi nỗi thê lương
Đời đỏ rực như tận đường hỏa ngục

Bọn quyền thế dậm dật và dâm dục
Đám ma cô cực cục súc lộng hành
Quân trộm cướp bản tánh rất lưu manh
Ghi tiếng xấu vào sử xanh vạn kiếp

Lũ nô tài ngày xưa giờ nối tiếp
Hèn với Tàu nhưng bức hiếp dân ta
Sống vô cảm, bầy quan lại sai nha
Tham quyền vị mà gây ra tội lỗi

Những chủ nghĩa hoang đường đầy nông nỗi
Say máu cuồng gây ra mọi đau thương
Cùng hò hét đem máu nhuộm đông phương
Đồng chí hướng hợp lực giương cờ đỏ

Ất Lăng thành, 0823

TIẾNG CÒI TÀU

Tiếng còi tàu khuấy động buổi chiều tà
Tiểu trấn Magnolia mơ màng ngái ngủ
Nghĩa địa Forest Hill lặng lẽ tự bao đời
Có nao lòng khi còi tàu rúc?
Tôi, kẻ đến sau
Ngày hai buổi đi về qua đây
Những tấm bia có tuổi bằng vua Tự Đức
Người xưa nay đâu?
Battle Field, chiến trường đẫm máu
Quân bắc, quân nam đánh loạn xà ngầu
Bên thắng, bên thua đều đồng thân phận
Ai đúng ai sai vô nghĩa với cỏ cây
Nhưng để có ngày hôm nay
Không thể thiếu máu xương của những anh hùng dũng sĩ
Biết trong gió có còn âm hưởng tiếng còi xung trận?

Tiếng còi tàu hay tiếng vọng từ thuở khai hoang lập ấp?
Lay động nắng chiều
Run rẩy bóng hoàng hôn
Tiểu trấn Magnolia nho nhỏ buồn buồn
Con đường Main hao gầy vắng vẻ
Nóc nhà thờ loi lẻ lặng thinh
Người lại qua rất mực vô tình
Tiếng còi tàu ở vùng bắc Mỹ
Sao âm hưởng giống hệt quê tôi
Cứ mỗi chiều về tiếng còi vang dội
Từ đề pô xe lửa vọng từng hồi
Tiếng còi trong tâm tưởng
Cộng hưởng vùng ngoại phương
Cứ mỗi lần đoàn tàu ầm ầm lao qua tiểu trấn
Những hồn ma trong nghĩa địa biết có buồn vui?
Người đến đi như nước chảy xuôi
Tiểu trấn ngày nay đầy những di dân tụ hội
Từ bốn phương trời những dòng văn hóa khác gặp nhau
Chung hưởng tiếng còi tàu

Đất muôn thuở, người chỉ một đời
Quốc độ nào cũng nhiều lần đổi chủ
Tiếng còi ốc lớn thổ dân
Tiếng còi sừng bò bison của người Indian
Tiếng còi đồng thúc quân xung trận
Nay tiếng còi tàu
Rúc từng hồi khơi dậy tâm tư
Tuôn tràn bao ký ức
Đường chân trời nổi nhịp cầu vồng
Nối tiểu trấn Magnolia với đề pô xe lửa
Vọng tâm tư
Tiếng còi tàu này hay tiếng còi quá khứ
Mai này
Tôi đi
Tiếng còi sẽ đưa về vô biên xứ

Ất Lăng thành, 0823VVM.08.9.2023