Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
BÀI THƠ THÁNG BẢY

Suốt một đời mẹ chẳng hề than thở một câu
Lặng lẽ thân cò một đời bươn chãi
Muộn màng thay
bây giờ con chợt hiều
Sao có lúc mình thật quá vô tâm!
Đêm nay chợt thấy ánh trăng rằm
Ngoài cửa sổ … nhắc mùa Vu lan báo hiếu
Mẹ ơi bây giờ con mới hiểu
Đến khi con nhận ra thì mẹ đã xa rồi
Có thể nào làm sống lại mẹ tôi?
Sống lại quãng đời xa xưa bên mẹ
Mùa Vu lan con một mình lặng lẽ
Một bông hoa trắng cũng chẳng có ai cài
Phương xa nầy tháng bảy nặng trên vai…

( Denver – Mùa báo hiếu 2019 )VVM.01.9.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .