Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí


ƯỚT NGỌN CHIỀU RƠI

 Trăng non một chiếc chếnh mây hồng
Dăm nhánh khô gầy mấy cánh bông
Khói biếc sương mù giăng ảo não
 Cô liêu bóng hạc vút tầng không
 Tiếng chiều rơi nhẹ âm tơ mỏng 
Vọng nhớ một người cách núi sông
 Phố tịnh hồn rêu, lòng sóng gợn 
 Tình nương không hẹn vẫn hoài mong  

TUYẾT MAI

 Tuyết hoa một đoá tinh khôi 
 Long lanh sương ngọc bờ môi nụ hồng
Mùa xuân chưa kịp theo chồng 
Gió đưa thuyền mộng sang sông ngập ngừng 

 Hồ như mây xuống lưng chừng 
Hoa rơi dăm cánh theo cung mưa đầu
Bay bay hoa tuyết ngàn sầu 
Rong chơi nắng hạ người đâu xin về… VVM.31.8.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .