Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      Of Human Bondage by Douglas G Gordon 


CUỘC NHÂN SINH


[NGỤY]  

Tôi ra Hà Nội một lần
ghé chợ Đồng Xuân mua bó đũa
bà cụ hất hàm bảo không bán
vào trong Nam mà mua.

[TẶC]  

Cái lưỡi làm nghề buôn chính trị
cướp bóc nhiều lần
vậy mà lâu lâu phải học
cách tặc lưỡi

[MA]  

Con ma con ma ò e
con ma ở truồng
giấu văn bằng tốt nghiệp sau lưng
cái áo giấy
đốt theo vàng mã

[QUỶ]  

Quỷ sứ gì đâu
nàng lỏn lẻn
hắn cười cười mắt trây trúa
nàng bảo: đười ươi

[NGƯỜI]  

Phải người không phải người không
phải người
không?
khô ô ô ô......ng khô ô ô ô.......ng

[NGỢM]  

ngủ sưng bọng
chữ
đêm đêm
rót vô bồn 
sao tóe như rác

  tháng 8/2022VVM.28.8.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .