Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
CƠM CHÁY - KHO QUYẸT    

Em đội nón đem con về thăm ngoại
Con mèo vàng uể oải ngáp trời mưa
Anh trong nhà dọn dẹp sáng tới trưa
Bụng lép kẹp kiếm gì quơ bỏ bụng

  Ba ông táo lạnh tàn tro đầu cụng
Liếc nhìn anh hỏi muốn vụng gì đây ?
Garde manger cơm cháy nguội lưng đầy
Tô nước mắm còn dư trây cười lém

  Nhìn thố mỡ lòng tự tin chắc mẽm
Nồi đất kho tóp mỡ nước mắm ...xèo !
Ném vào tiêu, vụt trái ớt cong queo
Thơm nức nở khói làm chiều kho quẹt

    (Cảm hứng từ bài hồi ký Cơm Cháy Kho Quẹt, Nhớ Khói Lam Chiều của Văn Lang trong email forwarded)VVM.28.8.2023