Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
              BƯỚC NHÂN GIAN
 
chia sẻ cùng Từ Vũ


dòng nghiệt ngã
cành trôi mùa nước lũ
bước nhân gian thăm thẳm ngẩng nhìn lui
gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ
tiếng hát nào mãi vọng tự xa xôi

cánh đồng khô
mùa rạ tàn, đất nẻ
bầy quạ đen đụt nắng nhánh cây sồi
một thoáng nhớ khơi nguồn muôn nỗi nhớ
cả quê nhà vỡ lụt ở trong tôi

tiếng kẽo kẹt
xe trâu qua truông vắng
rừng vây quanh thôn dã khói buồn tênh
trong lửa đạn có ngững chiều tĩnh lặng
của một thời tuổi trẻ mộng không tên

rồi những bước
góp đời qua lịch sử
hồn thênh thang tựa gió lộng non cao
và yêu em tình trải dài cuộc lữ
gom góp đầy mỗi hạnh phúc chiêm bao

nay còn lại
đã lưng chừng thế kỷ
nỗi cành trôi, đất nẻ vẫn trong lòng
trang lịch sử đầy ngậm ngùi nghịch lý
trọn tuổi đời ươm mộng để về không

từng ánh mắt
em chia niềm yêu dấu
giọt đời vui sót lại ở phương này
cũng đôi lúc nghe trái sầu chín nẫu
đập vỡ bình đêm nguyệt ngất cơn sayVVM.29.7.2023