Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             tranh của cố danh họa Tạ Tỵ
NHỚ BẠN THƯƠNG MÌNH RỒI CŨNG VẬY
 
                       tặng Thiếu Khanh. Thế Phong.


Rót rượu một mình
Chiều quê mưa rả rich
Nhớ đến bằng hữu kẻ mất người còn
Bạn một đời khuất bóng hai phần ba
Trong như ngoài nước lâu không gặp
Đọc báo tin buồn…thế là xong!
Hỏa táng, lên đồi, về hư ảo
Tro cốt, mồ bia, tên dần quên
Thanh Nam - Mai Thảo -Trần Cao Lĩnh
Nguyễn Hiền – Phan Nghị - Ngộ Mạnh Thu
Lê Đình Điểu - Kim Tuấn – Đỗ Ngọc Yến – Nhật Ngân – Trần Trịnh
Vũ Đức  Vinh - Hoàng Anh Tuấn - Đào Mộng Nam  
Đinh Cường - Nguyễn Tôn Nhan - Tô Kiều Ngân - Nguyễn Ánh 9
Trần Tuấn Kiệt - Du Tử Lê - Văn Quang - Phạm Gia Cổn…

  Giang hồ bốn biển tìm vắng ngắt
Cuộc vui trần thế thiếu người chơi
Tuổi trời vai nặng đâu còn trẻ
Ngày tháng vèo theo khói thuốc bay
Chữ nghĩa văn chương
Chiều bảng lảng
Cái gánh trần ai đã nhẹ tênh
Tiếc mấy hồng trần
Thì cũng vậy
Cổng trời nơi đến chẳng còn xa
Muốn làm hành giả tay gậy trúc
Lên chốn non cao ngồi hát nghêu
Vươn tay mây trắng ngang cành lá
Bậu bạn trăng ngàn với suối reo.

Linh Đông thôn 6/2007VVM.10.7.2023