Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             VỀ NHÁNH SÔNG GẦY SOI BÓNG TA

                                               Thơ Tháng Tư haiba mươi năm trước


 Tháng giêng tuyết muộn buồn se sắt
Hồn xám mù sương, lạnh bếp tàn
Tiếng sáo người xưa đêm giả biệt
Chừng đâu còn đọng giọt âm vang

Rượu cạn tưởng rồi quên nỗi nhớ
Hai mươi năm cũ, mới ngày qua
Đã đi mòn gót đường thiên hạ
Về nhánh sông gầy soi bóng ta

 Bao nhiêu hưng phế màn buông xuống
Còn xót mộng đời héo trái non
Vạch núi, đá, vàng rơi biệt tích
Thanh gươm gẫy nửa, nửa hao mòn

Vung tay bóng khẳng in tầm vách
Bốn phiá im lìm ủng tuyết sương
trắng xóa con đường chưa đến đỉnh
Lần về mãi lạc ở mười phương

Ta đem tim óc bà lên giấy
Tìm mãi cho lòng một đóm than
Chữ nghĩa nối vòng theo khói thuốc
Mà nghe nẫu ruột những lìa tan

Chim đêm kêu lạc trong trời tuyết
Trăm ngả ngại ngùng một hướng bay(?)
Bó gối gõ ly xua gió hú
vụng về ly vỡ mảnh trên tay

Nhìn mảnh, thương mình đời cũng vỡ
Từ trang sử lật bởi cuồnh phong
Giạt trôi cơn lũ mùa oan nghiệt
Nửa bản hùng xa bặt tiếng đồngVVM.09.6.2023