Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
       tranh cubic của Eric Pause


BÀI THƠ CỦA ĐÔI VÀ CHIẾC
 
       [ tặng một người chuyên trị Chiếc ]


Nàng là thơ của chiếc
Đã từng khi có đôi
Rồi bứt đôi làm chiếc
Mỗi thể một chiếc rời
Ôi những chiếc trên đời
Nhiều khi nghe đỏng đảnh
Mỗi chiếc nằm một nơi
Khi nực nồng khi lạnh
Khi quàng khăn cho chiếc
Lại bần thần nhớ đôi
Cứ thế đôi và chiếc
Loanh quanh một chỗ ngồi
Lâu lâu chiếc lại đứng
Ngóng vời phía xa xôi
Rồi chiếc kia kịp đến
Ghép đôi một chiếc cười

25.4.23VVM.17.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .