Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      Tranh của nữ họa sĩ Marina Samol


BIỂN HÁT

Về đây
vật đổi sao dời
Ngồi nghe
sóng biển
hát lời phiêu du.

Chừng như
mùa đã
vào thu
Cây chia biệt lá
chiều
ngu ngơ buồn.

Về đây
mòn gót tha hương
Ngẩn ngơ
đứng lại
bên đường nhân gian.

Về đây
Chênh chếch trăng vàng
Đêm nghe sóng vỗ
bờ hoang rã rời.

Mỏi mòn
một kiếp rong chơi
Dừng chân
đứng lại
nửa đời xuân xanh.VVM.12.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .