Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn
ĐỪNG TRÁCH ANH O HÍ

Đừng trách anh vô tình O hí
Đã nhiều năm không dám quay về…
Sợ Ngự Bình níu bước sơn khê
Sợ sông Hương soi người mạt lộ !
Dẫu chiêm bao ,bất ngờ anh chộ
Dáng O qua Đại Nội rưng buồn
Nhớ cái thời nhung gấm mà thương
Con mắt Huế não nùng có khác…
Đừng trách anh giang hồ áo bạc
Răng không về thăm mạ năm ni?
Nắng Nam Giao chừ đã nhu mì
Và Nam Phổ chờ trăng hẹn ước…
Có chi mô mà không dám bước?
Khi câu hò mật rót vào tai?
Người đợi người, mở lòng ngươn ngước
Hay anh ham bến rộng sông dài ?
Khôn dám mô ! anh sợ về rồi
Lệ chảy ngược vào trong nỗi nhớ
Tim hóa đá làm răng trả nợ?
Những ân tình còn đỏ trên môi…VVM.06.5.2023