Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ĐÀ LẠT – MỘT LÁT CẮT YÊU THƯƠNG

 Đalat với Ngân và Phương tím
Bắc đồng cân - thương biết mấy cho vừa
Lạc bước bên hồ soi bóng nhỏ
Nẻo hoàng hôn chắn lối anh về 

Con dốc lượn  - bờ cong - lảo đảo
Gió bay đi cho hương nồng em khẻ quạt
Tàn mộng đời lênh láng bóng chiều xa
Mây gọi mây chắt chiu từng sat-na hạnh phúc 

Đalat với Ngân và Phương tím
Xốn xang lòng đến cây cỏ cũng lao xao
Hoa dại bên đường nheo mắt nhìn thả thính
Đalat vàng đồi còn đó -  một lát cắt yêu thương !

(Saigon,28/4/2023)VVM.06.5.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .