Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


ÚP MẶT VÀO TRANG SỬ …

Cháy đến nóc – rui,mè,đòn dông đổ sụp
Tan hoang từ dưới lên trên
Cơn lốc lịch sử - thế cờ “chiếu bí”
Mù mịt non sông
Khổ nạn kiếp người
Hốt hoảng những chuyến bay tháo thoát
Thương tâm xác người rơi ra từ càng bánh phi cơ
Saigon đau điếng
Miền Nam bưng mặt khóc…

48 năm rồi
Cốt nhục rã bèng
Mỗi độ tháng Tư về
Vết sẹo lồi ran rát
Bắc đồng cân - chia đều buồn vui hai nửa

Ông “Thiên” phán : Mặt trời mọc hướng Đông !
Loài người cãi : hãy hỏi Blaise Pascal (1623-1662)
"Chân lý bên này Pyrénées, bên kia là sai lầm"
(Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà) .

Mồ xanh cỏ - các chiến binh dũng cảm
yên tâm mình “vì nước hy sinh” …
Dân tộc phân ly - vận nước nổi trôi
Nam Bắc triều (1533 - 1593) - nồi da xáo thịt - hơn nửa thế kỷ
Trịnh Nguyễn phân tranh (1627- 1672) - quần thảo tơi bời - dễ có 45 năm !
Chính trị lạnh lùng - cuộc chơi nghiệt ngã
“Cùng tắc biến …” (*)
Hậu thế chia đôi niềm câm nín
Úp mặt vào trang sử - đầm đìa lệ oan khiên .
Khúc hoan ca thanh bình - trả giá những đau thương
(Saigon, tháng Tư 2023)
(*)“Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”- 易窮則變, 變則通, 通則久 - Triết lý của Dịch cho rằng, quy luật của sự vật khi phát triển đến cùng cực thì sẽ biến hóa, khi đã biến hóa thì sẽ thông suốt, khi đã thông suốt thì sẽ lâu bền .VVM.14.4.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .