Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


BÊN BÀN CAFÉ

(Thân gửi nhóm café THPT Gia Định)


Bên bàn café – bảy ông lái đò tái ngộ
Lạm xưng nhóm “thất hiền” - gọi vống cho vui
Qua đại dịch - (lạy Chúa tôi) - còn nguyên quân số
Tuân thủ 5 K - yên chí “mũi 4” tăng cường !

Mùa nối mùa ,tiễn ngày đi chưa hết
Quỹ thời gian hao hớt cạn dần
Níu hay buông mệnh trời thả lỏng !
Chạm “vô thường”- như ánh chớp vong thân

Bên bàn café – bới tung thế sự
Bảy ông loay hoay trong lưới nhện bùng nhùng
Khơi chuyện cũ - đục xuyên tường lịch sử
Cũng đành thôi theo vận nước nổi trôi

Vàng thu rơi - trống toác bình minh !
Vui vẻ đón - con sóng sau xô sóng trước
Nhip nhịp ngày lên - truy bóng,đuổi hình
Thanh thản bước khi đường trần chưa đóng

(Tp Thủ Đức – 20/11/22)VVM.15.3.2023