Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      
Tranh của họa sĩ Liubov KuptsovaHỎI GIÓ - MƯA VÀ NẮNG

Hỏi gió có là ngọn gió xưa
Cuộn hương tóc ủ một đời thơ
Thả từng phiến lá qua cõi tịnh
Xao xác chiều bay khói bụi mờ.

Hỏi mưa có là mưa thuở xưa
Giọt dài giọt ngắn vỡ ơ hờ
Tình đã ươm xanh màu thương nhớ
Thềm cũ rêu dầy thưa gót mơ.

Hỏi nắng có là làn nắng xưa
Sợi nào ủ ấm, sợi thờ ơ
Áo đã nhạt phai màu hỗ phách
Lối cũ loang buồn chang nắng trưa

Hỏi gió, hỏi mưa và hỏi nắng
Ngày cũ tình xưa xa rất xa
Cớ sao bến quạnh lòng hiu hắt
Thầm đợi điều chi ! Xa xót xa!VVM.11.3.2023