Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      CHÀO 2023

Nhành hoang mùa lặng cuối
khúc tàn chừng không rơi
thôi chờ phu đường hát
lá về đâu ngậm ngùi *

Xanh rêu màu nhung nhớ
chưa phai cuộc tình tan
nụ hồng thơm tiếng thở
quyện vào nhau nồng nàn.

Đóa mơ vàng ảo ảnh
mộng dữ sầu chênh chao
cơn mê đời ngộ hạnh
ơn em sóng ba đào **

Nhịp tàn năm chào biệt
đón tinh cầu mai khôi
trôi tan niềm tưởng tiếc
ngọt vòng ôm tạ đời

(*) Ý thơ trong ca khúc “Em đến thăm anh đêm ba mươi: Thơ Nguyễn Đình Toàn – nhạc Vũ Thành An.
(**) Ý từ vế đối Sắc bất ba đào di nịch nhân của Nguyễn Giản Thanh.
22:00 Núi, 31/12/2022

GIÊNG HÁT

Thì thầm
gió đượm
Giêng non

Nghe
nắng
bổi hổi
thơm phơn
má hồng

Tình xuân
chan núi
lên sông

Mai ngân
én liệng
thinh không
mỡn tình

Một trời
hoa cỏ
lung linh

Hiên nhà
Giêng hát
rập rinh
xuân tơ…

Phố Núi, 03’02’2023VVM.22.2.2023