Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             THIỀN NHƯ NƯỚC CHẢY

Loanh quanh một kiếp này
Bên dòng di sản Huế
Tinh hóa tâm trược uế
Giữa đất đá hoàng thành

Thiền đi như dòng Hương
Chảy giữa dòng di sản
Thiền ngồi như đỉnh Ngự
Giữ tâm chớ lạc đường

Ta tu trong hợi thở
Quán tứ đại sắc không
Đến từ cõi hư không
Về trong lòng vũ trụ

Ta thiền như nước chảy
Một ngày đầy đại dương
Đả tọa tâm như núi
Nở một đóa Vô Thường

12012023

THẮP TỊCH LẶNG

(Tặng họa sĩ Phạm Văn Bắc)


Thiền trong mùi hoa Ly
Nghe trầm hương thoang thoảng
Dưới anh linh họ Phạm
Níu giữ cả mùa đi
Tâm của bạn có tầm
Cao hơn tầm tay với
Bao người không chạm tới
Cả một cõi vô cùng
Bạn là một họa sĩ
Đan ngày trong cô tịch
Mai này thắp tịch lặng
Quảy đầy gánh thương yêu

Quảng Điền, 07/02/2022VVM.22.2.2023