Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


Cô Đào Say Tranh của Nữ Hoạ sĩ Thanh Trí (1939-2023)       
             CÚC CỐ NHÂN                

Anh về, yêu lại màu hoa cúc 
Rực rỡ bình minh lộng lẫy xuân
Cúc đỏ, cúc vàng chen chúc nở   
Phương trời như thiếu cúc tri âm

  Anh giữ trên tay hoa cúc trắng       
Một cành đơn độc giữa phù vân 
Mây, hoa cùng thấy lòng hoang vắng
Từ thưở người đi đã cách ngăn

  Cố nhân cột tóc bằng nơ tím  
Áo tím làm xuân chợt thoáng buồn       
Chiếc nón bài thơ quai lụa tím            
Hiên chùa cúc tím nhuộm hoàng hôn 

  Ảo giác say hoa xưa bát ngát        
Chao ôi, ngày tháng cứ xa dần          
   Hương gây mùi nhớ, thơm ngào ngạt
Thanh sắc nào thay cúc cố nhân    

          CAO MỴ NHÂN           
 
 OLD CHRYSANTHEMUM        

Back home, I resume my love of chrysanthemums.
Red tansies, yellow tansies, do bloom as a whole
With their colors so radiant as when spring comes;
But this place seems to lack the flower of my soul.

  I hold a white nice chrysanthemum in my hand,
The poor solitary blossom in this ephemeral state:
Clouds and flowers appear fallen in a forlorn land
Since my sweetheart and me are already separate.

  The old lover used a purple tie to bind her hair rap;
Her violet dress suddenly caused spring to frown;
The poem-woven conical hat with purple silk strap
And the pagoda purple tansies imbrued the sundown.

  So vast was my fancy addiction to this flower kind!
Alas, time has passed further and further, it by rolled.
The fragrance excites the recollections in my mind.
Which hue could replace my chrysanthemum of old?     

   Translation by 
 


DRAGON & FAIRY IN POETRY
(RỒNG & TIÊN TRONG THI-CA)


Thơ tiếng Anh

Dịch từ thơ tiếng Việt của gần 70 nam + nữ thi-sĩ sinh-sống tại 8 quốc-gia (America, Australia, Belgium, Finland, France, Germany, Norway, and Vietnam):

Bích Xuân, Cao Mỵ Nhân, Cao Nguyên, Chu Vương Miện, Cung Trầm Tưởng, Đình Duy Phương, Đỗ Bình, Đỗ Tràng Mỹ Hạnh, Hà Đình Huy, Hà Nhật, Hoàng Hương Trang, Hoàng Long Hải, Hoàng Quỳnh Ngọc Giao, Hoàng Phong Linh, Hồ Thị Mỹ Hạnh, Hồ Trường An, Huy Trâm, Huy Phương, Huyền Chi, Huỳnh Văn Phước, Hư Vô, Kim Thành, Lê Mai, Lê Nguyễn, Loan Saigon, Luân Hoán, Lưu Nguyễn Đạt, Lý Tống, Mai Hoài Thu, Minh Hà, Minh Đức Hoài Trinh, Ngô Tịnh Yên, Nguyễn Bá Trạc, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Kỷ Lan, Nguyễn Phú Long, Nguyễn Thị Thanh Dương, Nhã Ca, Phan Bá Thụy Dương, Quốc Nam, Song Linh, Sương Lam, Sỹ Quỳ, Tam Giang, Thái Quang Đáng, Thanh-Thanh, Thích Tánh Tuệ, Thủy Lâm Synh, Tô Thùy Yên, Tôn Thất Phú Sĩ, Tràm Cà Mau, Trần Dạ Từ, Trần Kiêm Đoàn, Trúc Lang, Trương Minh Dũng, Từ Phong, Từ Vũ, Viên Linh, Vũ Uyên Giang, Vương Đức Lệ, Ý Nga.

Đây là tập thơ tiếng Anh thứ 3 của Thanh-Thanh sau “Poems by Selected Vietnamese” và “Vietnamese Choice Poems”

Giá bán tại Amazon, Barnes & Noble, Lulu: $24.02
Vietnamese Choice Poems by Nhuan Xuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
https://www.barnesandnoble.com/w/dragon-fairy-in-poetry-nhuan-le/1139744958
Dragon & Fairy in Poetry by Nhuan Le, Paperback | Barnes & Noble® (barnesandnoble.com)
$24.02
Dragon & Fairy in Poetry|Paperback
This is a new accomplishment by Thanh-Thanh: One hundred and two English poems and verse translations of pieces...

Nếu nhờ văn-hữu Thái Phạm ở Mỹ mua giùm:
Giá khuyến mãi trong tháng 7-2021: $15.00 (kể cả cước-phí)
Xin gửi địa-chỉ và chi-phiếu đến:
Thai Pham - 1195 Clear Lake Ct - Milpitas, CA 95035


VVM.20.2.2023