Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


TẾT NGỒI ĐỌC LẠI

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
 
( Nhớ , tặng : Từ Vũ )


Cái thời Lê mạt loạn Kiêu binh
Vua chúa tranh nhau nắm quyền hành
Quan chức tham ô thành Quốc nạn
Ngoại xâm đe dọa giặc nội xâm .
Người đẹp khuynh thành Vua thoái vị
Sĩ phu phản chủ Chúa lên ngôi
Đàng trong bất ổn : Tây Sơn nổi
Chân vạc ba miền nước lửa sôi …
Hủ Nho ngóp ngoi thành Kẻ sĩ
Giải mộng Công hầu giữa loạn ly
Kiêu binh được dịp đi cướp giựt
Vua chúa băng hà tội Tuyên Phi !
 Xã hội khác chi thời “ Số đỏ “
Hữu Chỉnh , Thì Nhậm … nhảy vô trào
Chiêu Thống sang Tàu cầu giặc cứu
Đống Đa còn đó nhắc đời sau ?
Nghĩ lại mà đau đời loạn lạc
Tranh bá đồ vương chỉ khổ dân
Mong đừng lặp lại thời Lê mạt
Đất nước yên bình Xuân tiếp Xuân…  
 
Hà Nội , Tết Quý Mão 2023VVM.18.2.2023