Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             


BÂNG KHUÂNG   

Dường như Xuân chạm bàn tay
Cánh hồng ngây ngất nắng tràn bờ vai
Xuân thì chớm tuổi đôi mươi
Lạc vào ngần ấy sáng ngời sắc Xuân
Bay xa sao mãi không về
Lòng tràn ngập nắng én thì thầm Xuân!
Làm sao Xuân biết chia ly
Xuân ru giấc ngủ ngàn đời hải âu
Mạn thuyền rẻ sóng thành đôi
Kiếp nào Xuân có chia ly bồi hồi!VVM.29.1.2022