Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             tranh sơn mài của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí
EM VỀ…MÙA XUÂN CHIÊM BAO  

Mùa xuân lộc mới xanh cành
Em về cánh áo thiên thanh tuyệt vời
Dẫu già trong cuộc rong chơi
Vẫn yêu mắt ấy tinh ơi là tình

  Em về trầm ngải hương linh
Tỉnh say đêm mộng nguyệt đình rêu phong
Em về sông suối nối dòng
Thuyền trăng lạc bến thôn đông thôn đoài

  Em về quên cuộc trần ai
Lửa hồng bếp ấm nối dài canh thâu
Em về gặp hội gieo cầu
Trai làng ngơ ngẩn miếng trầu quên nhai

  Em về bước nhỏ trang đài
Tóc mai bay sợi vắn dài như mơ
Em về hâm rượu gieo thơ
Đèn khuya ẩn hiện bóng mờ trong tranh

  Em về lạc ngựa reo nhanh
Ải quan trấn thủ mở thành hoan ca
Đón em cờ - lọng – kiệu – hoa
Cung đăng dạ yến bên tòa nghinh phong

  Em về giũ áo lụa hồng
Gối tay đêm nguyệt nghe lòng rưng rưng
Em về hội xuân tưng bừng
Đào mai rực rỡ đón mừng bước emVVM.25.1.2022