Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


RA GIÊNG

Chao nghiêng ngày rộng ,tháng dài
Thoáng rừng / thoáng núi / thoáng mây chập chùng
Thoáng con én liệng lòng thung/
Thoáng em ngày cũ lưng chừng sơn khê

Thoi đưa truy đuổi bóng câu
Nếp nhăn hằn trán bạc màu thanh xuân
Lời yêu theo tuổi chai sần
Tiếng lòng cạn kiệt, lạc vần tiếng thơ …

Chao nghiêng ngày rộng ,tháng dài
Ánh hồng rải nắng tuổi ngoài bảy ba
Vơi/đầy,cao/thấp ta bà
Bước trần gian đó còn ta với trời

Thôi em nhặt nốt nỗi buồn
Đem xâu kết lại thành vòng tràng đeo
Nam mô mỗi hạt rơi vèo
Hạt sa sơn cước,hạt gieo cõi ngoài

Chao nghiêng ngày rộng ,tháng dài
Tinh mơ vũ trụ,hoa khai vàng đồi
Lao xao con sóng tràn bờ
Dang tay chào đón, cuộc chơi xoay vần …

(Saigon,02/01/2022)VVM.07.1.2022