Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


5 BÀI TỨ TUYỆT " XƯA" 


*1- NGỦ Ở NHÀ MÌNH

Mấy khi ngủ ở nhà mình
Tàu tiêu lộp bộp thấm tình gió mưa
Xứ người anh đã từng mơ
Nhà gianh khói bếp trăng mờ dáng em.

-1975

*2- XÓM CŨ TRUNG HÒA

Xóm cũ Trung Hòa anh chưa lại
Em đi hương khói mái nhà rêu
Bờ hồ còn mãi trăng mười sáu
Tóc mẹ hình như đã bạc nhiều.

-1975

*3- XÓM CŨ

người hẹn ta về thăm xóm cũ
Người ta yêu đã hóa vô hình
Thoáng trong ngọn khói chiều nhen lửa
Phơ phất hồn ai mộng hiển linh 

-1995

4 – ĐAU

Người tưởng vô tình chẳng thấy đau
Lặng đi...thôi biệt mối tình đầu
Trớ trêu ngày trở về xóm cũ
Trăng gió hương tình lại quyến nhau.

-1995

*5- CỐ HƯƠNG

Xa xứ mãi, nhớ...lần về Quê cũ
Như Lưu -Nguyễn xưa chẳng nhận ra làng
Những dãy phố Cao tầng toàn người lạ
Đi giữa Quê hương mà nhớ Cố hương.      

Quê 2015VVM.27.12.2021