Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      Biraaj DidiyaKHUNG CỬA

những khung cửa vuông hóa tròn
ngồi nhìn ra phía chon von cuộc đời
mây không cánh*
tuyết không lời
làm sao tôi sống hết
thời cô miên
gấp rút ngày
tùy tiện đêm
tùy nghi em đến cùng miền lẳng lơ
tôi đã quên
tôi vẫn chờ
một dâng hiến rượu
một hơ háp tình
rồi. khung cửa
tôi
hiện hình
thấy tôi gõ xuống
lặng
thinh
phiến đời

16 Décembre, 2021.
*"em nhìn mây không cánh..." Tâm Sự Gửi Về Đâu - Lê Minh Ngọc, Phạm DuyVVM.27.12.2021