Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


THÁNG CHẠP VỜI VỢI  

Chào ngày đầu - tháng cuối của năm
Xa tay với chạnh lòng cố quận
Tờ lịch mỏng thoáng buồn số phận
Ném thanh xuân bay thẳng đến tà huy

Quán đời tạm – ân tình chốc lát
Dăm yêu thương – lất phất bụi hồng
Ta đã đến - đã ngồi đây – thị thiền an trú
Mỗi sat-na qua – con nước đầy vơi !

Chào ngày đầu - tháng cuối của năm
Rúc dưới gầm da lời thì thầm se lạnh
Em rất gần - nhưng rất đổi xa xăm…
Bay “non stop” ,vượt bao làn kinh tuyến

Đành nhớ thôi – chút hoài niệm bạc màu
Đà Lạt,Huế,Hà Nội – nơi nào mình lưu dấu
Saigon thì :
“Gặp một bữa anh đã mừng một bữa/
Gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn” !
(*)
Dắt tay nhau đi suốt hai bờ mưa nắng.

Chào ngày đầu - tháng cuối của năm
Nhìn xung quanh nghe nhá nhem chiều xuống !
Soi lại mình loang lổ bóng thoi đưa
Bên thềm hoang ,rắc mè dăm hạt nắng.

(Saigon,05/12/2021)
(*)“Áo lụa Hà Đông” - thơ Nguyên SaVVM.12.12.2021