Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      

đoạn rời

lần dấu chân quêmột.

Khi về xiêu vẹo chái hiên
Tiếng đêm mái dột cuối miền gió mưa
Trở trăn nhớ chuyện người xưa
Biếm thời Tư Mã sớm trưa thơ đề

hai.

Ta đi lần dấu chân quê
Phù vân nhật nguyệt cuộc mê chưa tròn
Hồn theo cánh bướm vườn hoang
Ðậu cành hoa dại lối mòn cỏ sương

ba.

Ô Long chén Tống tỏa hương
Cỏ cây bừng giấc ánh dương ta bà
Ðò sương bến vắng ai qua
Vờn bay cánh áo lụa hoa cúc vàng

bốn.

Nhị, hồ nhịp phách tình tang
Am thiền bút tự hoành trang mấy vần
Hồn thơ mê lộ phong vân
Vô minh ẩn mặc căn phần huyền vi

năm.

Quỳnh hoa tàn cánh xuân thì
Lục trang lưu cảo còn gì cho nhau
Hạc từ xa cõi trời nào
Ðể chiều mộ cốc nao nao rượu buồn

sáu.

Giấc mơ ngày nọ qua truông
Lá thu theo suối xa nguồn về xuôi
Lòng dâng sông, biển ngậm ngùi
Ðã bao chiu chắt niềm vui không đầy

bảy.

Nhịp đời chuyển hóa trùng vây
Quê hương đi, ở tự ngày tử sinh
Phủi hai tay trắng biên đình
Soi trong bóng tối thấy mình phân thân

tám.

Quanh đây sông núi thật gần
Xin em mái tóc mây Tần thoảng hương
Lãng quên cát bụi dặm đường
Cho đêm dài những vô lường thủy chung

chín.

Ðã qua sông Hậu, núi Nùng
Về ngang Bạch Mã, cội tùng chiêm bao
Nửa khuya trời lạc ánh sao
Lạnh tanh tiếng Quốc phương nào vẳng đưa

mười.

Thương quê biết mấy cho vừa
Trường Sơn, Nam Hải sử xưa Tiên Rồng
Chân quê về với ruộng đồng
Hai mùa mưa nắng. Một lòng nắng mưa

  Việt Nam-2005VVM.17.11.2021