Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      

việt nam trong tôi*

tặng duongtừ vũ

     trong xương thịt tôi
     có Trường Sơn, có Cửu Long
     có Cao-Bắc-Lạng, có Sông Hồng
     có trời, biển rộng Nam-trung-Bắc
     có máu cha ông giữ nước nhà

        trong hồn tôi
     còn tiếng vang
     quân reo chiến thắng từng trang sử
     của bốn ngàn năm giống Lạc Hồng
     trái tim tôi nhiễm trữ tình
     từ bao làn điệu ca, ngâm, hát
     và những ca dao lẫn tiếng hò   
     âm ỉ lòng tôi
     mạch nước ngầm
     trong đất quê nghèo lúa chín thơm

       Việt Nam ngần ấy trong xương thịt
     làm sao không thương xót Việt nam
     một dải biên cương tiền nhân dựng
     phải của mỗi người con Việt Nam
     dầu bao hưng phế quê còn đó
     tôi vẫn là tôi
     của Việt Nam

     tth*  

   xa bên kia biển    một phương đông

   Ta, chiếc thuyền nan đi ngược dòng
   Xa bên kia biển một phương đông
   Mặt trời trên đỉnh Ðinh. Lê. Lý...
   Thuyền phải tìm về một núi sông

   Chân chạm bao la bờ cát rộng
   Nhìn rừng cổ thụ bốn ngàn năm
   Cờ lau mở hướng thiên hùng sử
   Vẳng tiếng trống đồng chống ngoại xâm

   Nam tiến, Trường Sơn liền một cõi
   Bao nhiêu hào kiệt tấm lòng son
   Gươm thiêng khắc đá ngời trang sử
   Hậu duệ để gì cho nước non (! )

   Giọt máu giống nòi tan mạch đất
   Vai mình mang nặng nợ tiền nhân
   Không đành gởi xác đường luân lạc
   Tro cốt trời quê táng-phong-vân

       Cội nguồn vỡ nắng bờ châu thổ
   Thuyền về sông lạch nước Cửu Long
   Soi thấy bóng minh chao mặt nước
   Nghe trăm con sóng gợn trong lòng

   Bước đi truy niệm hồn cây cỏ
   Qua những địa danh thuở lẫy lừng
   Ngửa mặt nhìn trời. Cười với gió
   Ðể mình bay bổng cánh chim ưng
   
  10.2000VVM.21.10.2021