Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


KHÉP CỬA

(NewVietart)   


Sáng nay thông lệ ra vườn
Chủ trang đóng cửa
ôi buồn hiu hiu
Đành thôi
Cất con chữ vào ngăn dành dụm
Newvietart, cảm ơn người
Mười năm nồng ấm tình đời như ru ! 

(tháng 9/2018 – Saigon mưa bay)VVM.18.10.2021