Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHIỀU QUA CHÙA TỪ ĐÀM

Chùa tựa vào sương khói
Chuông gọi hoàng hôn về
Chim bay chừng cánh mỏi
Chiều rơi vàng sơn khê

Hộ pháp lơ mơ ngủ
Sư cụ ngồi tịnh thiền
Dơi về tìm chốn cũ
Trăng dát vàng mái hiên

Lần tay từng chuỗi hạt
Như vòng quay vô thường
Xa xăm chừng tiếng vạc
Lướt ngang trời kêu sương

Dừng chân ngày Thu muộn
Chùa xưa ngân chuông chiều
Chợt nghe tâm tĩnh lặng
Nở đóa vàng vô ưu.