Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      

THÁNG TƯ RU ANH TÔI

Tháng tư, anh tôi tìm không thấy xác
Chẳng có người khác họ để khóc thương
Tuổi hai mươi áo chinh chiến chưa sờn
Tóc nhuốm bạc bởi đời người dong ruỗi
Câu thơ cũ còn nằm trong ba lô vất vưỡng
"Lấy nón đồng hứng một đống thi nhân"
Anh tôi đi, mẹ cha chưa tiễn biệt
Cánh càn khôn mỏi mệt chốn quay về…