Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
 
ĐÂY, VẠN GIÃ  

Hương phấn giòn tan thị trấn Giã
Đường hoa vòng xuyến mở ngã năm
Mỗi ngã đường vừa quen vừa lạ
Đón ngày lên dung nhan tri âm

  Còi tàu ga Gĩa hú Hiền Lương
Em hành trang phía gác giáo đường
Chắc mẹ vừa nhen  “cơm trước mặt”
Và cha bủa lưới “cá sau lưng”

  Ngày mới trong từng hoa nắng khuyết
tràn lên thắp cội cây Sộp già
nắng cong đôi rồng chầu nhật nguyệt
trên mái đình Tân Mỹ quê cha

  Cầu huyện hàng tre vít sông trong
Thuyền neo cơm áo buổi nước ròng
Cá quẩy chà hai ra cửa Vạn
 theo mùa no biển vịnh Vân Phong

NỖI HOÀI NIỆM XA  

Gió nguồn lất phất xiêu rơi
Rét lùa trong chiếc áo tơi cha già

  Đường cày lật đất mưa sa
Gót phèn chân mẹ tháng ba cơ trời

  Ngồi chiều bấm đốt tuổi côi
Đầu đội nón cời trùng trục lưng trâu

  Mở ngày nở bẹ mo cau
Trắng hoa rụng xuống vườn trầu nhà em